Walking the dog

“Walking The Dog” is een performance waarin een speelse benadering van mens-machine interactie wordt uitgebeeld. Dit kunstwerk komt tot leven in symbiose met de kunstenaar, en ondanks een onderliggende treurigheid roept het vragen op over de diepere dynamiek in deze relatie, vergelijkbaar met de complexiteit van interacties met kunstmatige intelligentie (AI). Dit, en het wel/niet slagen van de symbiose, creëert een pakkend spanningsveld. Walking The Dog nodigt uit tot contemplatie over de subtiliteiten van interacties tussen mens en machine / kunstenaar en creatie.

Een klein stukje in actie:

De performance vond vier maal plaats in Rijksmuseum Twenthe, en is ook vertoond in kunstruimte Concordia.

Ontwikkelfase Walking the dog