“A young monkey behind the switchboards of a large factory, fire and explosions in the background”

“A young monkey behind the switchboards of a large factory, fire and explosions in the background”, acryl op canvas, print op canvas, 2023

Deze twee ‘schilderijen’ waren het startpunt van Jonathans onderzoek naar AI. Toen het gebruik van AI Image Generators steeds gebruikelijker werd besloot hij de AI ‘uit te dagen’. Hij verzon een prompt, stak 10 uur in het schilderen ervan, en liet daarna aan de hand van dezelfde prompt een beeld creëren met AI (Midjourney) in één minuut.